kríž

Gréckokatolícka cirkev

farnosť sv. apoštolov Petra a Pavla, Košice - Západ

chram

Odkazy


Oficiálna stránka Katolíckej cirkvi na Slovensku
Oficiálne stránky Exarchátu na webe Katolíckej cirkvi Slovenska
Gréckokatolícke biskupstvo Prešov
Gréckokatolícky apoštolský exarchát v ČR
Centrum spirituality Východ - Západ Michala Lacka
Gréckokatolíci na Slovensku - Byzantine Catholics in Slovakia
AETÓS - mládežnícka organizácia na území gréckokatolíckeho apoštolského exarchátu Košice
Stránka www.drevenechramy.sk vznikla z iniciatívy Neziskovej organizácie PETRA, n.o., ktorej účelom je poskytovanie všeobecne prospešných služieb v spolupráci s Gréckokatolíckym arcibiskupstvom v Prešove.
© 2007 Gréckokatolícka cirkev, farnosť sv. apoštolov Petra a Pavla, Košice - Západ