kríž

Gréckokatolícka cirkev

farnosť sv. apoštolov Petra a Pavla, Košice - Západ

chram

Úrad


Farská kancelária: telefón/fax: 055/6421 712
Úradné hodiny - SEPTEMBER - JÚN
UTOROK 9:30 - 11:30 15:00 - 16:00 (o. Jozef)
STREDA 9:30 - 11:30 15:00 - 16:00 (o. Roland)
ŠTVRTOK - 15:00 - 16:00 (o. Tomáš)

*Počas štátnych a cirkevných sviatkov neúradujeme.

POČAS LETNÝCH PRÁZDNIN (júl, august) ÚRADUJEME
OD UTORKA DO ŠTVRTKA
PO VEČERNEJ SV. LITURGII O 18:00
Pondelok  o 18:00 – príprava dospelých na sviatosti krstu, birmovania a Eucharistie
Utorok  o 18:00 – biblická škola
Streda  o 18:00 – príprava na sobáš
Štvrtok o  18:00 – krstné náuky
Piatok o  18:00 – stretnutie detí a mladých
Krst je potrebné nahlásiť aspoň DVA týždne vopred.
Sobáš je potrebné hlásiť aspoň ŠESŤ mesiacov vopred.
! V SÚRNOM PRÍPADE ! /ak treba zaopatriť zomierajúcich/ volajte na mobilné telefónne číslo.
Kontakt na kňazov:
o. JUDr. JCLic. Jozef Miňo - farár, košický protopresbyter tel./fax: 055/6421 712; mobil: 0911 711 322
Mgr. Roland Nosov – kaplán mobil: 0902 551 997
Mgr. Tomáš Muszka, PhD. – výpomocný duchovný mobil: 0918 364 890
Nemocničný duchovný: (zaopatrovanie v košických nemocniciach) o. Ján Marton 0907 689 334
ADRESA Gréckokatolícka cirkev, farnosť Košice - Západ
Toryská 1/D
040 11 KOŠICE - ZÁPAD
e-mail: ke.zapad@grkatke.sk
www: www.kezapad.grkatke.sk grkatkezapad.webnode.sk www.facebook.com/kezapad.grkatke.sk
© 2007 Gréckokatolícka cirkev, farnosť sv. apoštolov Petra a Pavla, Košice - Západ