kríž

Gréckokatolícka cirkev

farnosť sv. apoštolov Petra a Pavla, Košice - Západ

chram

Fotogaléria


Pohľad na chrám.

Pohľad na kríž.

Pohľad na oltár.
© 2007 Gréckokatolícka cirkev, farnosť sv. apoštolov Petra a Pavla, Košice - Západ